DELA

Fyra sökande till chefstjänst i stan

Fyra personer söker tjänsten som socialservicechef i Mariehamn efter Cecilia Berndtsson.

De sökande är Mikaela Brandt, Linda Nordmyr, Suzette Marchini och Lisa Smeds, alla verksamma på Åland. Alla uppfyller behörighetskraven för tjänsten och samtliga har intervjuats av barnomsorgschef Pamela Sjödahl och socialdirektör Susanne Lehtinen. En bedömning har gjorts på basis av intervjuerna och referenser har tagits.

Enligt förvaltningsstadgan är det socialdirektören som fattar beslut om valet efter att ha hört socialnämnden, något som sker på mötet på onsdag.

– Om allt går enligt planen så fattar jag beslutet på torsdag, säger Susanne Lehtinen. (ao)