DELA

Fyra nya tomter på Klinten

Det finns ett förslag om att planera ett litet område på Klinten, i korsningen av Smedsgränd och Skräddargränd, till fyra nya tomter. I dag är marken planerad för en lekpark, men lekparken har aldrig förverkligats och marken är ett övergivet naturområde.

Marken ägs av staden och det är samhällstekniska avdelningen som på uppdrag av infrastrukturavdelningen söker efter potentiella egnahemstomter i staden. Från förut finns lekpark i närområdet.

I planutkastet ändras området till tre tomter som är 606 kvadratmeter och en tomt i korsningen av Skräddargränd och Smedsgränd som är 647 kvadratmeter. Varje tomt föreslås få en byggrätt på 190 kvadratmeter. Exploateringstalet blir 0,29–0,31.

Stadsarkitekten föreslår att stadsutvecklingsnämnden omfattar planutkastet. Nämnden bordlade ärendet på sitt senaste möte. (eh)