DELA

Fyra man på Skarven räcker trots problem

Fyra man räcker för att köra Skarven även om den minskade besättningen leder till vissa problem. Det är resultatet av den utvärdering som landskapsregeringen och facket tillsammans gjort efter sommarens testperiod. Rederichef Kaj Jansson berättar att arbetsgruppen som gjorde utvärderingen avslutade sitt arbete för två veckor sedan.
– Det är problem att hinna med biljettförsäljningen och styrmannen måste hjälpa till vid lastning och lossning. Städning och underhåll blir i viss mån eftersatt, berättar Jansson.
Man har dock konstaterat, bland annat genom en säkerhetsövning i mars, att den minskade besättningen inte leder till några allvarliga brister för säkerheten. (aks)