DELA

Fyra bolag kör Hammarlandsbarn

Skolnämnden i Hammarland har antagit entreprenadanbuden från alla de fyra bolag som lämnat in godkända offerter. En prisjämförelse har gjorts och en rangordnad leveantörslista har upprättats men denna bilaga är inte offentlig förrän kontrakten har skrivits.
De anbud som antagits lämnades in av Sands stugby & taxi, Williams buss ab, Mariehamns taxi ab och Viking Line buss ab.
Värdet på entreprenaden beräknades inför upphandlingen överstiga EU:s tröskelvärde på 207 000 euro för offentlig upphandling. De ramavtal som nu ingås med entreprenörerna börjar gälla från 1 augusti. (ao)