DELA

Fyra besvär mot motorbana

Fyra besvär har lämnats till Ålands förvaltningsdomstol mot Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM:s beslut att bevilja miljötillstånd för den planerade motoranläggningen i Eckerö.
De som besvärat sig bor i Eckerö. Åland ring har varit på tapeten under många år och miljötillståndet beviljades i september. (ao)