DELA

Furuborg ska rustas upp

LUMPARLAND. Ungdomsgården Furuborg ska renoveras. Ärendet bordlades på onsdagens kommunstyrelsemöte men planer finns på att tillsätta en arbetsgrupp.
– Det kommer att behövas en del insatser och de aktiva i ungdomsföreningen är för unga för att vi ska kunna lägg allt ansvar på dem, säger kommundirektör Tomas Urvas. (tl)