DELA

Fullmäktigepresidium valt i Saltvik

Kommunfullmäktige i Saltvik beslöt i måndags kväll enhälligt att till ordförande välja Runar Karlsson (C) och Mikael Söderholm (Ob) till vice ordförande.

Fullmäktige beslöt enhälligt att också utse Jessica Söderlund (C) till ny ordinarie medlem i kommunstyrelsen med Charlotte Mattsson-Smith (C) som personlig ersättare och Caroline Josefsson (C) till ny viceordförande för återstoden av mandatperioden. (mh)