DELA

Fullmäktige stoppar räkning på nybygge

KUMLINGE. Ett nybygge av äldreboende ska sannolikt inte utredas i nuläget, enligt fullmäktiges viljeyttring.
Kommunstyrelsen beslöt på måndag att man vill ha kostnadskalkyl för ett nybygge, men fullmäktige slog enhälligt fast på tisdag att man inte i nuläget kan utreda nybygge eftersom planeringsprocessen för renoveringen då drabbas av förseningar, på grund av den ökade arbetsbelastning som en utredning av ett nybygge skulle innebära.
Det rapportera kommundirektör Jim Eriksson.
Det är alltså planeringskommittén som skulle drabbas av ökad arbetsbelastning och det vill fullmäktiges ledamöter så långt som möjligt undvika. (ka-f)