DELA

Fs vill ge fler mammografi

Åldersgränsen för allmän mammografiscreening borde sänkas med tio år tycker Frisinnad samverkans lagtingsgrupp.
– Enligt världshälsoorganisationen WHO kan dödligheten i bröstcancer sänkas med 35 procent för kvinnor mellan 50 och 59 år genom kvalificerad mammografiundersökning. WHO har vidare konstaterat att man genom att erbjuda kvinnor i ålder 40-49 år möjlighet till undersökning ytterligare kan sänka dödligheten med 20 procent, skriver Fs i en hemställningsmotion.
På Åland undersöks i dag bara kvinnor från och med att de har fyllt 50 år. Fs vill nu att ÅHS får i uppdrag att överväga en sänkning av den åldersgränsen till 40. (tt-s)