DELA

Fs och lib stöder minigolfanbud

Stadsstyrelseledamöterna Annelie Ahlgrén (fs) och Johan Ehn (fs) ställer sig bakom Dennis Janssons anbud till ny minigolfbana.
Anbudet förkastades av stadens tekniska nämnd med motiveringen att banan bör vara av en traditionell modell. I en ny anbudsinbjudan kommer villkoren att anges tydligare.
Annelie Ahlgrén och Johan Ehn föreslår i ett skriftligt initiativ till stadsstyrelsen att tekniska nämnden bör uppmanas att:
”…ånyo inbjuda till anbud för arrendering av parkområde i Östra hamnen för en minigolfanläggning enligt de villkor som gällde i anbudsinbjudan av den 14 mars 2007, vilka också möjliggör anläggande av förstklassig äventyrsgolfanläggning.”
Även liberalerna vill ha frågan till stadsstyrelsenivå.
– Det är en viktig satsning. Vi vill ha en så mångsidig bana som möjligt, säger Carl-Johan Wikström, vice gruppledare för liberalerna i stadsfullmäktige. (ak)