DELA

Frisk slutar som rektor

Kjell Frisk, rektor för Ålands folkhögskola i Finström, slutar efter vårterminen och går tillbaka till sin tjänst som lärare vid Ålands musikinstitut.
– Jag har blivit tvungen att välja eftersom tjänstledigheten från musikinstitutet inte längre kan förlängas, säger Kjell Frisk men låter förstå att det inte har varit något svårare val att göra.
– Jag är ju musiker från grunden och utbildad för mitt jobb vid musikinstitutet och inte till rektor, konstaterar han.
– Min privata konstnärliga verksamhet blir allt viktigare och den är svår att kombinera med jobbet som rektor.
Kjell Frisk, lärare i klarinett och saxofon vid Ålands musikinstitut, utsågs sommaren 2007 till folkhögskolans nya rektor. Han anser i dag att dessa år har varit mycket intressanta.
– Jag fick ju vara med om att starta upp musikundervisningen, nu får någon annan ta vid med att fortsätta med de övriga projekten. (tt-s)