DELA

Frisinnade lämnar budgetförhandlingar

Frisinnad samverkans lagtingsgrupp hoppar av förhandlingarna med regeringen om landskapsbudgeten 2010.
– Vi gick in i förhandlingarna med en klar målsättning – att vara med och ta ansvar för nödvändiga, men tunga strukturella förändringar i landskapets verksamhet, skriver gruppen i ett pressmeddelande.
Det gäller bland annat kostnadsbesparingar inom skärgårdstrafiken, den offentliga förvaltningen och primärnäringsstöden.
Men efter två månaders möten väntar de frisinnade fortfarande på klara besked om budgetförslagets innehåll, och nu avbryter man förhandlingarna i väntan på att budgetförslaget läggs fram.