DELA

Frimärksutställning i Självstyrelsegården

Ålands landskapsarkiv lyfter fram det åländska frimärkets trettioårsdag med utställningen ”Från fjäderbrev till egna åländska frimärken – åländska frimärken 30 år”som öppnar i dag måndag.
På utställningen visas en del av den samling åländska frimärken som förra året donerades av Rolf Söderholm till landskapsregeringen.
Ett smakprov, taget ur denna samling, och som ger prov på hur filatelister skapat utställningar kring temat åländska frimärken, förevisas från och med den 3 mars till 11 april, berättar landskapsarkivarie Åke Söderlund, och fortsätter:
– Eftersom Ålands landskapsarkiv står som arrangör, så har ytterligare ett perspektiv förlagts till utställningen. De flesta frimärken uppvisar motiv, som kan kopplas till arkiv, vilka förvaltas av landskapsarkivet. Ett antal frimärksförslag, som aldrig förverkligades, visas även upp. De ingår i frimärksdelegationens arkiv, som förvaras på Ålands landskapsarkiv. Landskapsarkivet förvaltar drygt fyra kilometer handlingar, som utgör ett skriftligt kulturarv av dignitet och mångfald.
Utställningen visas i Självstyrelsegårdens huvudentré. Posten Åland har bidragit med utställningsramar och hjälp vid monteringen. (ms)