DELA

Friades för försök till sexköp

Den unga flickans berättelse var i sig trovärdig, men det går inte att döma någon enbart på basen av det som den ena parten säger om det inte finns bevis.
Det konstaterar tingsrätten som friat en man från åtalet om försök till köp av sexuella tjänster av ung person.
Flickan har berättat att mannen har lovat henne pengar för sexuella tjänster. Mannen har nekat.
Också ett annat åtal i samma mål, förmedling av alkohol, förkastades. Mannen har nekat också till detta.
Händelserna inträffade 2004. (ao)