DELA

Fri hyror slopas för ÅHS-extror

Nyan berättade i fredagens tidning att Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, vill slopa möjligheten till fria hyror för extrapersonal under sommarmånaderna. Styrelsen har nu antagit förslaget.
Det innebär att personal som stannar över 14 dagar nu måste erlägga en hyra upp till max 150 euro i månaden under perioden 1 april-30 september vilket är 50 procent av ordinarie hyra. Efter det, eller senast från 1 oktober, uppbärs marknadshyra.
ÅHS beräknar få in cirka 30.000 euro i nya hyresinkomster om uppskattningsvis 100 sommarvikarier bor och arbetar i genomsnitt två månader inom förvaltningen.
De som arbetar inom ÅHS i max två veckor får fortsättningsvis bo hyresfritt och detta gäller året runt. Istället för hyra debiteras en avgift vars storlek varierar beroende på boendet. Företag som utför arbeten åt ÅHS ska erbjudas en helt hyresfri bostad upp till 14 dagar. De nya subvetioneringarna gäller under två år. (mt)