DELA

Fri från narkotika söker sponsorer

Föreningen Fri från Narkotika rf höll årsmöte den 29 april. På mötet valdes ny styrelse för 2007.
Ordförande är Stig Lindholm, kassör Linda Kuitunen, sekreterare Gun Nyholm samt styrelsemedlemmarna Kari Kärki, Gunilla Johansson, Anna-Lisa Ekblom och suppleanten Annika Eriksson återvaldes, medan viceordförande Signe Järvenpää och suppleanterna Sussi Rugaard och Carita Nylund valdes in som nya medlemmar.
Föreningen Fri från narkotika jobbar bland annat med att stödja anhöriga till missbrukare, för att bibehålla en restriktiv drogpolitik och för att öka kunskaperna om narkotika och narkotikamissbruk.
”En av föreningens främsta målsättningar för året är att fortsätta finansiera en tjänst som anhörigrådgivare, men till detta kommer det att behövas sponsorer, eftersom samhällsbidraget bara täcker cirka hälften av den beräknade kostnaden.” skriver styrelsen i ett pressmeddelande. (ab)