DELA

Fredsrapporter på internet

Fredsinstitutet har gett ut en ny rapport som går under namnet ”Gibraltar, Jerusalem, Kalingrad: Peripherality, Marginality, Hybridity”. Författare är den engelske professorn Christopher S. Browning och den danske forskaren Pertti Joenniemi. Rapporten är den första i en serie publikationer som i framtiden kommer att kunna laddas ner på fredsinstitutets hemsida http://www.peace.ax.
– Det här är ett bra sätt för oss att nå ut med rapporter. De måste inte nödvändigtvis vara skrivna av personal här i huset, säger fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.
Rapporterna tar upp frågor inom området fred och säkerhet, autonomiarrangemang och minoritetsskydd. (ml)