DELA

Fredsinstitutet mot stödbeslut

Stiftelsen Ålands fredsinstitut har lämnat in besvär till förvaltningsdomstolen över Mariehamns stads beslut den 11 september gällande beredning och tillämpning av regelverket för stöd.
Staden har fått handlingarna för att kunna lämna in sitt skriftliga bemötande. Bakgrunden är att fredsinstitutet i år har fått avsevärt mindre i stöd än tidigare från Mariehamns stad som ändrat kriterierna för bidrag till stiftelser. (ao)