DELA

Fredsinstitutet får 20 000 euro i bidrag

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat två miljoner euro i statsunderstöd för riksomfattande verkställande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet. Understöden beviljas ur tipsmedel. På Åland har Stiftelsen Ålands fredsinstitut fått 20 000 euro i understöd.
Sammanlagt har 34 projekt beviljats pengar och 66 ansökningar behandlades. Understöden gick till organisationer, kommuner och stiftelser som arbetar med unga.
– I enlighet med utvecklingsprogrammet prioriterades projekt som stöder ungas uppväxt till aktiva medborgare. Därutöver betonades barns och ungas möjligheter att kunna delta i en fritidsaktivitet, oberoende av föräldrarnas ekonomiska eller sociala ställning. Man betonade även en starkare jämställdhet mellan olika grupper av unga samt främjande av jämställdhet mellan flickor och pojkar, skriver Undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande. (ml)