DELA

Fredsdirektör i bok om folkrätt

Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt och Ålands fredsinstituts direktör, är en av fyra skribenter bakom en ny svensk lärobok i folkrätt, utgiven av Norstedts juridik.
Boken heter ”En bok i folkrätt”. Den är tänkt att användas som en introducerande bok i ämnet och vänder sig till såväl studenter som yrkesverksamma, berättar fredsinstitutet i ett pressmeddelande.
Spiliopoulou Åkermarks bidrag omfattar kapitel om jurisdiktion, statsansvar, immunitet, internationell ekonomisk rätt samt fredlig lösning av tvister. (ak)