DELA

Framtida jordbrukspolitik diskuteras

I dag, från klockan 09.00, arrangeras en ”jordbrukspolitisk hearing” i Självstyrelsegårdens auditorium. I höst ska Ålands landskapsregering inleda arbetet med utformandet av ett nytt landsbygdsutvecklingsprogram innehållande nya stödsystem till landsbygden, jordbruket och livsmedelsindustrin.
Därför vill man få inlägg till ett beslutsunderlag inför strategiprocessen ”där man ska utforma poltiken inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken samt dels åskådliggöra särskilda behov som kan föras fram i beredningen av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken på nationell nivå och på EU-nivå”, som det står i ett pressutskick.
Talare är både ministrar och representanter från brörda företag i näringslivet. Avslutningsvis hålls en paneldebatt under ledning av landsbygdsutvecklare Lena Brenner. (mt)