DELA

Framstöt om fortsatt fartygsstöd

Landskapsregeringen förordar i ett utlåtande till Kommunikationsministeriet en förlängning av det statliga sjöfartsstödet till maj 2022.

Det aktuella stödet grundar sig på statsrådets förordning om stödjande av sjöfart som trädde i kraft för viss tid den 9 juli 2020. Giltighetstiden förlängdes först till juni 2021 och senare till december 2021.

Nu föreslås en ytterligare förlängning av giltighetstiden till utgången av maj 2022, en förlängning som enligt landskapsregeringen ”är synnerligen nödvändig för att möjliggöra sådana sjötrafikförbindelser som är tillräckliga med tanke på försörjningsberedskapen, industrins behov och trafikförbindelserna till och från Åland.”

– Landskapsregeringen vill i sammanhanget särskilt lyfta fram det goda samarbetet med Transport- och kommunikationsverket i frågor som har med stödet och dess finansiering att göra, sägs i ett pressmeddelande. (ms)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp