DELA

Framstöt om biolokaler för Nipå

Nordens institut på Åland (NIPÅ) arbetar vidare med lokalfrågan. I ett brev till landskapsregeringen vill man få utrett om NIPÅ kan ta över Bio Savoys eller andra lämpliga utrymmen i centrala Mariehamn.
Landskapsregeringen konstaterar att man tillsammans med NIPÅs personal arbetar med frågan. Ett förslag skall ges till Nordiska ministerrådet med en anhållan om att landskapet och ministerrådet gemensamt finansierar lämpliga lokaler för NIPÅ. (ht)