DELA

Framsteg om Ålands ekonomi

Förhandlingarna om Ålands framtida finansieringsmodell fortsätter för fullt mellan landskapet och riket. Enligt finansminister Mats Perämaa (Lib) har den ursprungliga lösningsmodell som landskapet lade fram i höstas genomgått en stor förändring.

– Många detaljer har ändrats på vägen.

Han tror fortfarande att man kommer att hitta en lösning.

– Parterna är inte så långt ifrån varandra vad det ekonomiska systemet beträffar. Men man får inte glömma att självstyrelselagsrevisionen innehåller mycket mera än ekonomi. (tt-s)