DELA

Framåt för kortrutt mellan Åva och Jurmo

Nu ska den geotekniska undersökning för kortruttsförbindelsen mellan Åva och Jurmo i Brändö genomföras. Undersökningarna går ut på att ta reda på exempelvis vilka ingrepp och förstärkningar man måste göra i marken och berget i området för att genomföra kortruttsbygget.
Trafikminister Veronica Thörnroos (C) har vid enskild föredragning beslutat teckna avtal för grundundersökningsarbetena med Pohjatekniikka oy (Ingenjörsbyrå Grundteknik ab) enligt deras anbud på 64.000 euro.
Bolaget lämnade in det enda anbudet och landskapsregeringen har under avtalsförhandlingarna konstaterat att anbudsgivaren har dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten, har arbetsledning och personal med kunskap och kompetens som krävs för undersökningsarbetena, har tillräcklig finansiell styrka och bedöms klara de kvalitetskrav som anges i förfrågningsunderlaget. (ns)