DELA

Fraktfartyg nästan på grund

Vid midnatt mot söndag märkte Vesseltraficservice-centralen och västra Finlands sjöbevakning att ett holländskt fraktfartyg färdades rakt mot grynnor söder om Kökar skärgård. Enligt samma kurs och hastighet skulle grundstötning ske en timme senare.
Förgäves försökte Åbo sjöräddningscentral, Aland sea traffic, Helsingfors sjöräddningscentral, Sveriges Kustbevakning, fartygets rederi och Hollands sjöräddningscentral få kontakt med fartyget.
Gränsbevakningens sjöräddningshelikopter, två patruller från Ålands sjöbevakningsstation, bevakningsfartyget Uisko och en enhet från Ålands sjöräddningssällskap ryckte ut för att hindra grundstötning.
Ett annat fraktfartyg blev tvunget att väja för fartyget. Det väjande fartyget och sjöräddningshelikoptern belyste bryggan med strålkastare, varpå rörelser observerades på bryggan.
Fartyget ändrade kurs med 20 minuter till godo och undvek grundstötning på inre finskt territorialvatten med en hårsmån.
Gränsbevakningen bordade fartyget. Ombord berättades det att fartygets ukrainske befälhavare somnat under vakten. Alkohol misstänks ha del i händelsen och mannen transporterades till Mariehamn för blodprov.
Sjöbevakningen och Sjöfartsverket undersöker det skedda.