DELA

Frågor om rättvist producentansvar

LAGTINGET Hur rättvist är ett producentansvarssystem där bara de företag som omsätter över en miljon per år ska vara med och betala?
Det undrade Anders Eriksson (Åf) och Gunnar Jansson (Lib) när social- och hälsominister Carina Aaltonen (S) i går presenterade lagförslaget om en begränsning av producentansvaret för lagtinget.
Miljongränsen är satt för att lagen ska överensstämma med rikets lagstiftning. Företag med mindre omsättning som vill vara med ska naturligtvis ha den möjligheten, sade Carina Aaltonen.
Kommuner, Mise och Ålands näringsliv var positivt inställda när förslaget gick på remissrunda. I dag gäller producentansvaret för cirka tusen företag. Om lagen ändras enligt förslaget kvarstår producentansvaret för runt 150 företag.
Förslaget går på remiss till social- och miljöutskottet. (pd)