DELA

Frågor om fosforfällor

– Det surras om fosforfällor som inte setts till/skötts/tömts på ett tiotal år. Är det verkligen så?

Det undrar Yngve Påvall, ordförande för Ålands biodlare, i ett brev till landskapsregeringen.

Påvall vill bland annat veta var och när landskapet har anlagt fosforfällor, vilken typ av fällor det är, hur de töms och vad man gör med själva fosforn. Dessutom undrar han om fällorna utvärderats och vad man i så fall kommit fram till.

Påvall frågar också hur de fosforfällor som planeras i Föreningen för Lumparns regi skall skötas, vem som skall bistå med handledning och vilken myndighet som skall utvärdera fällornas resultat. (tt-s)