DELA

Frågar om biblioteksprogram

Camilla Gunell (S) ställer en skriftlig fråga till landskapsregeringen om varför man inte gjort något för att förverkliga det bibliotekspolitiska program som varit klart i över två år. Programmet blev klart i juni 2021, men enligt Camilla Gunell förefaller inga åtgärder vidtagits. Hon anser att biblioteksservicen på Åland kräver åtgärder eftersom servicen är ojämn och biblioteken har en central roll som förmedlare av kunskap, leverantör av tillförlitliga fakta och som läsfrämjande aktör. (eh)