DELA

Frågar om adopterades hembygdsrätt

LAGTINGET. Adoptivbarn borde beviljas hembygdsrätt direkt, anser Fredrik Karlström (Ob). I en enkel fråga undrar han vad landskapsregeringen kommer att göra för att de adoptivbarn som kommer till en familj med hembygdsrätt ska få hembygdsrätt på motsvarande sätt som barn födda av åländska föräldrar.
– Enligt internationella överenskommelser har ett adoptivbarn samma rättigheter och skyldigheter som ett biologisk barn. På Åland gäller givetvis samma överenskommelser men enligt uppgift så har inte landskapsregeringen de senaste åren beviljat hembygdsrätt direkt till adoptivbarn med åländska föräldrar, menar Karlström. (ak)