DELA

Frågar igen om flygspråket

Riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér frågar i ett spörsmål ”om regeringen, för att tillse att trafiken löper säkert och smidigt också i åländskt luftrum, så att alla som rör sig där förstår vad som sägs i radiotrafiken, skulle undersöka möjligheten av att Åland kunde utgöra ett luftrumsblock där flyglednings- och vädertjänster skulle tillhandahållas enbart på engelska”.
Frågan är en uppföljning till förra årets spörsmål i samma ämne då Nauclér efterlyste att svenska skulle kunna använda. I sitt svar då sade trafikminister Anu Vehviläinen att endast engelska och finska kom i fråga, men påpekade möjligheten av att införa enbart engelska som flygtjänstspråk inom ett visst luftrumsblock.
– Finland har förbundit sej att all statlig verksamhet på Åland skall bedrivas på svenska. Det är svårt att frångå den tanken och jag har därför länge väntat med att komma med detta förslag, säger Nauclér. (ms)