DELA

Fråga väckt om namn på kartor

– Vilken är landskapsregeringens linje då det gäller åländska ortsnamn på kartan och vilka åtgärder vidtar landskapsregeringen för att lösa den konflikt som uppstått kring kartspråket?
Den frågan har ställts i lagtinget av ledamot Viveka Eriksson (Lib) och landskapsregeringen skall besvara den senast nästa vecka i plenum.
Eriksson konstaterar att diskussionen om ortsnamnen på kartan visar att det inom finska myndigheter finns brister i kunskapen om Ålands särskilda status.
– Det självstyrda Åland kan inte behandlas enligt det regelverk som gäller för resten av Finland, när brister uppdagas är det viktigt att påpekanden görs från åländsk sida. Det har nu framkommit uppgifter om att landskapsregeringen vacklar i frågan, och det är oklart vilka besked landskapsregeringen ger till de finska myndigheterna när det gäller åländska ortsnamn på svenska, skriver Eriksson i sin motivering till frågan. (tt-s)