DELA

Fråga om Åland och EU

På fredag på eftermiddagen kan allmänheten ställa frågor om Åland och EUs nya grundfördrag. Tidigare domaren i Högsta domstolen Leif Sevón och förvaltningsrådet Niilo Jääskinen svarar på frågor på ett möte i Självstyrelsegårdens auditorium mellan klockan 15 och 16.
Sevón och Jääskinen har före det hörts av självstyrelsepolitiska nämnden och lagutskottet.
Lagutskottet och nämnden behandlar som bäst förslaget till nytt grundfördrag. På Åland har fördraget kopplats ihop med en motion till riksdagen med krav på ökat inflytande för Åland i EU-frågor. Det har sagts att lagtinget inte kan säga ja till fördraget om inte riksdagen går med på ökat inflytande. Motionen handlar i första hand om en plats i EU-parlamentet, men också talerätt i EG-domstolen och möjlighet att uttala sig i subsidiaritetsfrågor, alltså rätt att säga ifrån om man anser att kommissionen lägger sig i frågor som sköts bättre på det lokala planet.
Det som inte är helt klarlagt är om Åland kan stoppa fördraget. För att det skall träda i kraft måste det ratificeras av samtliga medlemsländer. Finlands riksdag har sagt ja till fördraget, men inte sänt in det i väntan på vad Åland kommer till.
Frankrike och Nederländerna har sagt nej i folkomröstningar, men utsätts för påtryckningar för att ändra sig. (ht)