DELA

Förvaltningsstadgan på stadsstyrets bord

På torsdag ska stadsstyrelsen i Mariehamn ta ställning till den nya förvaltningsstadgan som en politisk kommitté tagit fram.