DELA

Förutsättningar finns för hundrastgård i Godby

FINSTRÖM. Finströms kommun är villiga att utarrendera mark avgiftsfritt till en förening eller intressegrupp som åtar sig att anlägga, sköta och bekosta driften av en hundrastgård i Godby. Det konstaterade kommunstyrelsen på ett möte nyligen.
Att anlägga en hundrastgård beräknas kosta ungefär 6 500 euro för en cirka 1 600 kvadratmeter stor rastgård.
Kommunstyrelsen beslöt vidare att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att informera allmänheten om möjligheterna för en hundrastgård. (ml)