DELA

Förtydligande om placering för räddningsmyndighet

– Hoppas att vi kommer i mål nu.

Så säger stadens infrastrukturdirektör Kai Söderlund efter att ha gjort ett förtydligande om att den nya räddningsmyndigheten ska beredas utrymme i tekniska verkens hus och inte placeras under samma tak som stadens räddningsverk.

– Staden har inte vänt i den här frågan. Inga ändringar har gjorts i avtalet som varit klart sedan länge och som godkänts. Det som har skett är att jag har gjort ett förtydligande om placeringen utifrån de brev jag tidigare skrev, säger han.

Kai Söderlund påpekar att det i avtalet skrivs att värdkommunen Mariehamn garanterar att myndigheten har vettiga utrymmen på lång sikt och att beslut fattas efter att ha hört den nya räddningsnämnden. (ao)