DELA

Fortsatta problem i stans färdtjänst

Efter tio månader fungerar det nya systemet för färdtjänsten i Mariehamn fortfarande inte.
Problemet är att tillräckligt många inva-bilar inte har anslutit sig till det elektroniska system som man tog i bruk vid årsskiftet. Nu vill stadens socialförvaltning förlänga parallellsystemet med manuell fakturering till att gälla hela nästa år.
Förhoppningen är att det vid utgången av 2014 skall finnas tillräckligt många bilar i systemet. Socialnämnden tar ställning till tidsförlängningen i dag. (tt-s)