DELA

Fortsatt taxi på Kökar

Det kommer att finnas taxi på Kökar även i framtiden. Landskapsregeringen har utfärdat ett tillstånd till en ny taxiidkare som tar vid efter den förra som slutade i torsdags. Den nya taxin kommer att ha lättnader i körplikten vilket innebär att föraren får ledigt två veckoslut i månaden samt tre veckor ledigt i samband med skollov per år.
Om någon annan ansöker om trafiktillståndet utan att begära dessa lättnader kan landskapsregeringen välja att ta en ny förhandlingsrunda om tillståndet. (ar)