DELA

Fortsatt skattefritt för Finströmshus

FINSTRÖM. Kommunstyrelsen i Finström vill behålla inkomstskattesatsen på 19,50 procent. Man föreslår också att fast bosatta inte ska betala någon fastighetsskatt och att skatten för fritidsboende ska vara 0,75 procent.
I fjol avskaffade Finström som sista åländska kommun fastighetsskatten för stadigvarande bostäder och fortsätter nu alltså på samma linje.
Finströms kommunfullmäktige ska ta ställning till kommunstyrelses förslag den 15 november. (aks)