DELA

Fortsatt hög skatt på Kökar

KÖKAR Inkomstskattesatsen på Kökar är fortsättningsvis 18,5 procent. Det bestämde kommunfullmäktige i måndags. Skattesatsen är en av de högsta på Åland i dag.
”Budgeten för 2011 kan inte balanseras på basen av oförändrad inkomstskattesats men en höjning av procenten skulle ha en negativ inverkan på konkurrenskraften i förhållande till främst fasta Åland”, skriver kommunstyrelsen i sitt förslag till fullmäktige.
Den allmänna fastighetsskatten är fortsättningsvis 0,6 procent och fritidshusskatten 0,9 procent.
Vid mötet togs även beslut om att inte minska socialsekreterartjänsten och bibliotekarietjänsten med tio procent vardera. Motiveringen är att en nedskärning i arbetstiden skulle försämra servicen väsentligt. Ingen av tjänsterna är i dag på heltid. (ak)