DELA

Fortsatt dispens för arbetstider behövs

Vid landskapets trafikavdelning diskuterar man nu att ansöka om förlängning av undantag från arbetstidslagen gällande skärgårdsfärjornas arbetstider. Den dispens man har för tillfället löper ut den 30 juni och tf rederichef Kaj Jansson tror inte att man tills dess fått det nya arbetstidssystemet att fungera.
Om man söker om undantag skulle ansökan gälla fram till årsskiftet.
– Då bör vi vara i mål, säger Jansson.
Arbets- och näringsministeriet är den instans som kan godkänna ett undantag.
Landskapet och skärgårdsfärjornas befäl möts igen den 10 juni för att diskutera hur man ska ordna upp arbetstiderna ombord. (ns)