DELA

Fortkörningar på två och fyra hjul

Under torsdagen inkom tre anmälningar om äventyrande av trafiksäkerheten till polisen.
Värst var den bilförare som körde 116 kilometer i timmen på ett avsnitt av nya Godbyvägen som är 70-begränsat.
På samma väg anmäldes också en motorcyklist som även han kört 116 kilometer i timmen, men på en 90-sträcka. (eh)