DELA

Fortkörning i Mariehamn

En förare körde 91 km/h på Österleden i Mariehamn, där hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Detta under natten mellan lördag och söndag. Föraren delgavs böter samt 10 dagars körförbud för äventyrande av trafiksäkerheten. (mis)