DELA

Fortkörning i Frebbenby

På söndag stoppade polisen en personbil som färdades i Hammarland Frebbenby i 73 km/h, begränsningen i området är 50 km/h. Föraren fick 18 dagsböter, vilket innebar 792 euro.
På eftermiddagen hade polisen en nykterhetskontroll i Eckerö Storby i samband med att Eckerö linjen anlöpte Berghamn. Samtliga 60 förare var nyktra.
Kring 18-tiden fick polisen in en anmälan om en person som störde och väckte anstöt hos andra i Östra hamnen. Polisen omhändertog personen.