DELA

Fortkörare fick böta

En berusad person störde polisens övervakning av allmän ordning och säkerhet. Personen vägrade lyda polismans upprepade befallningar om att avlägsna sig. Personen greps på basen av polislagen för skydd mot brott och störande beteende. Vid frisläppandet har personen en böteslapp att vänta för tredska mot polis. (fb)