DELA

Förtjänsttecken till lagtingspersonal

Bibliotekarien Lilian Norring-Öhman och kanslisekreteraren Annette Gammals tilldelades i fredags lagtingets minnesmedalj från år 1982.
Lilian Norring-Öhman och Annette Gammals har tjänstgjort klanderfritt i lagtingets tjänst sedan år 1979 respektive år 1985. (ak)