DELA

Fortfarande lägst skatt i Saltvik

SALTVIK. Inkomstskatten för år 2012 i Saltvik bibehålls på 16,25 procent vilket fortfarande är den lägsta skatteprocenten i landet. Det beslöt kommunfullmäktige på sitt möte i måndags.
Fullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag, men först efter en omröstning. I fullmäktige föreslog Berit Johansson att skatten skulle höjas till 16,50 procent, men i omröstningen fick Johansson förslag sju röster medan kommunstyrelsens förslag vann med åtta röster.
Fastighetsskatten blir också oförändrad i kommunen. Den allmänna fastighetsskatten är sålunda 0,20 procent, byggnader för stadigvarande bostäder uppbärs ingen skatt för medan andra bostadsbyggnader har en skatt på 0,90 procent.
Kommunfullmäktige bordlade behandlingen av budgeten för 2012. (ns)