DELA

Försvarsministeriet vill ha samarbete

Försvarsministeriet anser att en fast samarbetsgrupp med Ålands landskapsregering skulle främja diskussion om säkerhetsfrågor.

Enligt en skrivelse från försvarsministeriet till landskapsregeringen vill man se över säkerhetsfrågorna ur ett bredare perspektiv än tidigare.

Försvarsministeriet föreslår att samarbetsgruppen ska ledas av försvarspolitiska avdelningens överdirektör och övriga medlemmar från försvarsministeriets och Ålands landskapsregerings ämbetsmän.

Gruppen skulle träffas 1–2 gånger per år i Helsingfors och på Åland för att diskutera aktuella frågor och främja samförstånd. (mk)