DELA

Försvann och återfanns

Polisen letade under måndagskvällen efter en person med mentala bekymmer efter att närstående var oroliga för dennes hälsa. Den eftersökte påträffades vid midnatt och ombads av polisen att följa med till frivillig vård. Väl på plats vid vårdinstans nekade personen till den frivilliga vården, och sjukvården kunde inte där och då ta emot patienten. Polisen fick vända sig till hälsovårdscentralläkare med patienten som senare kunde se till att sjukvården tog omhand personen. (hh)