DELA

Försökte smuggla 71 cigarettlimpor

En 55-årig man köpte i fjol 71 tobakskartonger eller sammanlagt 14.200 cigaretter ombord på ett av passagerarfartygen och försökte ta in dem till Åland. Limporna upptäcktes i hans bil i samband med en tullgranskning i Västra hamnen.
Den mängden cigaretter innebär 2.860 euro i tobaksacciser och mervärdesskatt och tullstyrelsen i Finland beslöt därför att dra mannen inför rätta.
Ålands tingsrätt har nu dömt honom för skattebedrägeri till 40 dagsböter på sammanlagt 240 euro. (tt-s)